Edward Huckstepe

 
 Lawrence Hucsteppe 
 birt: 1521
plac: Tenterden, Kent, England
deat: 1559
plac: Tenterden, Kent, England
marr: 17 Aug 1546
plac: Tenterden Parish, Kent, , England
 
  Mrs. Hucstepe 
 birt: Abt 1500
plac:
deat: Y
 Edward Huckstepe 
birt: 21 Feb 1551
plac: Of Tenterden, Kent, England
deat: 6 Apr 1591
plac: Tenterden, Kent, England
 
 Jone Pope 
birt: 1525
plac: Tenterden, Kent, England
deat: Unknown
plac: Tenterden, Kent, England
marr: 17 Aug 1546
plac: Tenterden Parish, Kent, , England
marr: 10 Feb 1559
plac: Of Tenterden, Kent, England
marr: 10 Feb 1559
plac: Of Tenterden, Kent, England

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Huckstepe

 
 Lawrence Hucsteppe 
 birt: 1521
plac: Tenterden, Kent, England
deat: 1559
plac: Tenterden, Kent, England
marr: 17 Aug 1546
plac: Tenterden Parish, Kent, , England
 
  Mrs. Hucstepe 
 birt: Abt 1500
plac:
deat: Y
 John Huckstepe 
birt: 15 Jan 1553
plac: Tenterden, Kent, Eng, Eng
deat: 25 Nov 1624
plac: Tenterden, Kent, England
 
 Jone Pope 
birt: 1525
plac: Tenterden, Kent, England
deat: Unknown
plac: Tenterden, Kent, England
marr: 17 Aug 1546
plac: Tenterden Parish, Kent, , England
marr: 10 Feb 1559
plac: Of Tenterden, Kent, England
marr: 10 Feb 1559
plac: Of Tenterden, Kent, England

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDenis Hucstepe

 
 Lawrence Hucsteppe 
 birt: 1521
plac: Tenterden, Kent, England
deat: 1559
plac: Tenterden, Kent, England
marr: 17 Aug 1546
plac: Tenterden Parish, Kent, , England
 
  Mrs. Hucstepe 
 birt: Abt 1500
plac:
deat: Y
 Denis Hucstepe 
birt: 1555
plac: Tenterden, Kent, , England
deat: Y
 
 Jone Pope 
birt: 1525
plac: Tenterden, Kent, England
deat: Unknown
plac: Tenterden, Kent, England
marr: 17 Aug 1546
plac: Tenterden Parish, Kent, , England
marr: 10 Feb 1559
plac: Of Tenterden, Kent, England
marr: 10 Feb 1559
plac: Of Tenterden, Kent, England

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMrs. Hucstepe


Lawrence Huestepe
birt: Abt 1540
plac: Tenterden, Kent, England
deat: Tenterden Parish, Kent, , England


< Lawrence Hucsteppe
birt: 1521
plac: Tenterden, Kent, England
deat: 1559
plac: Tenterden, Kent, England
marr: 17 Aug 1546
plac: Tenterden Parish, Kent, , England

 
 Mrs. Hucstepe 
birt: Abt 1500
plac:
deat: Y

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLawrence Huestepe

 
 Lawrence Huestepe 
birt: Abt 1540
plac: Tenterden, Kent, England
deat: Tenterden Parish, Kent, , England
 
 Mrs. Hucstepe 
birt: Abt 1500
plac:
deat: Y

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index